Arton Ahmeti

Zv.Drejtor i Departamentit Qendror për PPP

Email: arton.ahmeti@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 069

Petrit PANTINA

Zv. Udhëheqës i Divizionit për Vlerësimin e Projekteve PPP

Email: petrit.pantina@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 038 200 34 244

Kreshnik OSEKU

Udhëheqës i Divizionit për Monitorimin e Kontratave PPP

Email: Kreshnik.Oseku@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 073

Jetmir BERISHA

Zv. Udhëheqës i Divizionit për koordinim dhe ngritje të kapaciteteve

Emaili: jetmir.s.berisha@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 072

Rendita HASHANI

Zyrtare e Lartë për Vlerësimin e Projekteve PPP

Emaili: rendita.hashani@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 186

Ardian KRASNIQI

Zyrtar i Lartë për Monitorimin e Kontratave PPP

Emaili: ardian.a.krasniqi@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 189

Mirjeta NAGAVCI

Zyrtare e Lartë për Koordinim dhe Asistencë të Komitetit për PPP dhe AP-ve

Email: mirjeta.nagavci@rks-gov.net

Tel. +383 (0)38 200 34 075

Ylfete KADRIU

Asistente Administrative

Email: Ylfete.Kadriu@rks-gov.net

Tel: + 383 (0) 38 200 34 071