Me 13.10.2020 u mbajt takimi i Komitetit për Partneritet Publiko Private

Takimi i radhës i Komitetit për Partneritet Publiko Privat (KPPP), i emëruar nëpërmes Vendimit të Qeverisë Nr. 02/07 të datës 22.06.2020 në përputhje me Ligjin për Partneritet Publiko Privat (Nr. 04/L-045), është mbajt të martën, më 13 tetor, 2020 në ora 11:00, në Ministrinë e Financave. Me këtë:

 

 

Agjendë

 

1.       Konfirmimi i kuorumit;

2.       Aprovimi i procesverbaleve nga dy takimet e fundit;

3.       Shqyrtimi i projekt propozimit të Komunës së Gjilanit, Palestra “Bashkim Selishta”, PPP-24-20;

4.       Shqyrtimi i propozimit të marrëveshjes së zgjidhjes miqësore me LKIA dhe draft amandamentit;

5.       Çështjet e ngritura nga AAC në lidhje me ANP;

6.       Çështje të   tjera.

Kthehu prapa