• NJOFTIM I KËRKESËS PËR KUALIFIKIM KONCESION (ritenderim)/12.07.2023

  PPP - Ndërtimi i parkingut nëntokësor

  Shkarko
 • NJOFTIM I KERKESES PER KUALIFIKIM - VAZHDIMI I AFATIT/19.05.2023

  Shkarko
 • NJOFTIM I KËRKESËS PËR KUALIFIKIM KONCESION/26.04.2023

  Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: PPP - Ndërtimi i parkingut nëntokësor

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim Koncesion /05.11.2020

  Rehabilitimi dhe zhvillimi i Palestrës se Sporteve dhe Infrastrukturës përcjellëse ,Pishina dhe Objekti i Akomodimit “Bashkim Selishta-Petriti” ne Gjilan

  Shkarko
 • NJOFTIM PËR KONTRATË/24.07.2020

  Ndërtimi i Tri Shkollave Të Reja, Sigurimi i Mirëmbajtjes dhe Ofrimi i Shërbimeve në Komunën e Prishtinës, Republika e Kosovës”

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim/11.10.2018

  Ritenderim “Sigurimi i shkollave fillore dhe të mesme” – Komuna e Ferizajt

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim Koncesion-Vazhdim Afati/05.07.2018

  PPP - Parking Nëntokësor te Fakulteti Filologjik në Prishtinë

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim Koncesion /14.06.2018

  PPP - Parking Nëntokësor te Fakulteti Filologjik në Prishtinë

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim/19.07.2017

  Njoftim i Kërkesës për Kualifikim Ritenderim “Sigurimi i shkollave fillore dhe të mesme” – Komuna e Ferizajt

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim/19.07.2017

  Njoftim i Kërkesës për Kualifikim Ritenderim “Parkingu Nëntokësor P2” , në afërsi të Spitalit në Komunën e Ferizajt.

  Shkarko
 • Njoftim i Kërkesës për Kualifikim/19.07.2017

  Njoftim i Kërkesës për Kualifikim Ritenderim “Parkingu Nëntokësor P3” , në afërsi të stacionit policor në Komunën e Ferizajt.

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajt_Kërkesë për Kulifikim - Parkingu nëntokësor 2/30.05.2017

  Komuna e Ferizajt_Kërkesë për Kulifikim - Parkingu nëntokësor 2

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajt_Kërkesë për Kulifikim - Parkingu nëntokësor 3/30.05.2017

  Komuna e Ferizajt_Kërkesë për Kulifikim - Parkingu nëntokësor 3

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajt_Kërkesë për Kulifikim - Sigurimi i shkollave fillore dhe të mesme/30.05.2017

  Komuna e Ferizajt_Kërkesë për Kulifikim - Sigurimi i shkollave fillore dhe të mesme

  Shkarko
 • Komuna e Pejes - Kerkese per Kualifikim BOREA/06.12.2016

  Komuna e Pejes - Kerkese per Kualifikim BOREA.doc

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit - KpK - Dhënja me PPP e tregut të Qylhanit/24.06.2016

  Komuna e Prizrenit - KpK - Dhënja me PPP e tregut të Qylhanit - Ritenderim

  Shkarko
 • KpK Komuna e Prizrenit - Ndërtimi i varrezave të reja në Landovicë PPP/20.05.2016

  Projektin PPP: Ndërtimi i varrezave të reja në Landovicë PPP

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit Njoftim i kerkeses per kualifikim/02.11.2015

  Komuna e Prizrenit: Njoftim i kerkeses per kualifikim, Projekti PPP "Tregjet e Qytetit!"

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovices - Njoftimi për kualifikim /02.10.2015

  Komuna e Mitrovices - Njoftimi për kualifikim, Projekti i PPP "Mbikalimi"

  Shkarko
 • Komuna e Gjilanit, Njoftim i kerkeses per kualifikim, ri – shpallje, korrik 2013/26.07.2013

  Gjeni me poshte njoftimin e rishpallur te kerkesës për kualifikim nga ana e Komunës së Gjilanit.

  Shkarko
 • NJOFTIM I KËRKESËS PËR KUALIFIKIM/20.06.2013

  NJOFTIM I KËRKESËS PËR KUALIFIKIM: RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS SË KOMPLEKSIT TË SHKOLLAVE TË MESME NË KOMUNËN E GJILANIT

  Shkarko
 • Komuna e Suharekës: Njoftim i Kërkesës për Kualifikim, Nr PPP 624-12001214/06.04.2012

  Komuna e Suharekës me këtë rast zyrtarisht kërkon parashtrimin e deklaratave për kualifikim me qëllim të përzgjedhjes së operatorëve ekonomik dhe konzorciumeve të operatorëve ekonomik që posedojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, teknike dhe financiare për të marrë pjesë në procedurën konkurruese të tenderit për ofrimin e shërbimeve të administrimit të mbeturinave në Komunën e Suharekës, përmes Partneritetit-Publiko-Privat (‘PPP’).

  Partneriteti Publiko-Privat parashihet të marrë formën e kontratës së koncesionit, e cila do të zyrtarizohet ndërmjet Komunës së Suharekës si Autoritet Kontraktues dhe Subjektit me Qëllim të Veçantë (“SQV”), i cili duhet të krijohet nga Ofertuesi i Përzgjedhur sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.

  Kjo Kërkesë për Kualifikim (“KPK”) lëshohet në përputhje me Ligjin e Kosovës Nr. 04/L-045, si pjesë e procedurës së prokurimit në dy faza. Ofertuesit potencialë të kualifikuar më pas do të ftohen që të parashtrojnë propozimet e tyre për kontratën e koncesionit, në përputhje me dokumentin Kërkesa për Paraqitjen e Propozimeve (“KPP”) të tenderit.

  Shkarko