Promocija i podrška za sprovođenje javno privatnog partnerstva u mnogim sektorima privrede, sa ciljem pružanja efikasnije infrastrukture i javnih usluga na nižoj ceni.