U ovom odeljku ćete naći detalje o JPP projektima na Kosovu. Projekti mogu biti u različitim fazama razvoja, bilo u fazi inicijacije, priprema preliminarnih studija i zahteva za davanje saglasnosti od strane KJPPP, faza izbora privatnog partnera ili čak u fazi implementacije i monitoringa.
Za više detalje, kliknite na podsekcijama projekata.